Styrepulte

Limbo Baade

Styrepulte til Limbo både

Lille centerpult

Mellem centerpult

Standart sidepult

Stor centerpult

Stor sidepult

(+45) 97 94 15 43
limbo@limbo.dk